Karte 1618
Kriegsgräber bei Verdun

Kriegsgräber bei Verdun

Photo